Article 6215

Title of the article

COMMUNITIES OF HYDROBIONTS (ZOOPLANKTON AND ZOOBENTHOS) IN THE ARKHANGELSKY POND OF KAMENKA DISTRICT, PENZA REGION (MIDDLE VOLGA REGION)

Authors

Senkevich (Burdova) Viktoriya Aleksandrovna, Postgraduate student, Penza State University (40 Krasnaya street, Penza, Russia), Viktoriya0606@mail.ru
Stojko Tamara Grigorievna, Candidate of biological sciences, professor, sub-department of zoology and ecology, Penza State University (40 Krasnaya street, Penza, Russia), tgsojko@mail.ru

Index UDK

574.583 (470.344)

Abstract

Background. Investigation of aquatic organisms of different water bodies is important for understanding biodiversity in an area as well as for estimating the ecological situation in an ecosystem. The aim of the study is to describe the zooplankton and the zoobentos communities of the Arkhangelsky Pond (Kamenka district,
Penza Region).
Materials and methods. To study structural parameters of the zooplankton and zoobenthos the authors used methods generally accepted in hydrobiology.
Results. The species composition of hydrobionts in the Arkhangelsky Pond was studied. The article discusses the features of the communities of hydrobionts (zooplankton and zoobenthos) and their tracer role.
Conclusions. By structural parameters and various indexes the water in the pond has been estimated as «moderately polluted» and «dirty».

Key words

zooplankton community, zoobenthos, pond, structural parameters, indication, water quality.

Download PDF
References

1. Stojko T. G., Mazei Yu. A. Planktonnye kolovratki penzenskikh vodoemov [Planktonic rotifers of Penza water bodies]. Penza: Izd-vo PGPU, 2006, 134 p.
2. Opredelitel' zooplanktona i zoobentosa presnykh vod Evropeyskoy Rossii. Zooplankton [Identification guide of zooplankton and zoobenthos of fresh waters of European Russia. Zooplankton]. Moscow; Saint-Petersburg: T-vo nauchnykh izdaniy «KMK», 2010, vol. 1, 495 p.
3. Mamaev B. M. Opredelitel' nasekomykh po lichinkam [Identification guide of insects by larvae]. Moscow: Prosveshchenie, 1972, 416 p.
4. Opredelitel' presnovodnykh bespozvonochnykh Evropeyskoy chasti SSSR [Identification guide of fresh-water invertebrates of the European part of USSR]. Leningrad: Gidrometeoizdat, 1977, 510 p.
5. Opredelitel' presnovodnykh bespozvonochnykh Rossii i sopredel'nykh territoriy [Identification guide of fresh-water invertebrates of Russia and adjacent areas]. Saint-Petersburg: Nauka, 2000, vol. 4, 997 p.
6. Pankratova V. Ya. Lichinki i kukolki komarov podsemeystva Orthocladiinae fauny SSSR [Larvae and pupae of mosquitos of Orthocladiinae subfamily of the fauna of USSR]. Leningrad: Nauka, 1970, 344 p.
7. Pankratova V. Ya. Lichinki i kukolki komarov podsemeystv Podonominae i Tanypodinae fauny SSSR [Larvae and pupae of mosquitos of Podonominae and Tanypodinae subfamilies of the fauna of USSR]. Leningrad: Nauka, 1977, 154 p.
8. Pankratova V. Ya. Lichinki i kukolki komarov podsemeystva Chironominae fauny SSSR [Larvae and pupae of mosquitos of Chironominae subfamily of the fauna of USSR]. Leningrad: Nauka, 1983, 296 p.
9. Mordukhay-Boltovskiy F. D. Tr. problemnogo i tematicheskogo soveshchaniya [Proceedings of problem and topical meeting]. Moscow; Leningrad: Izd-vo AN SSSR, 1954, iss. 2, pp. 223–241.
10. Metody biologicheskogo analiza presnykh vod [Methods of biological analysis of fresh waters]. Leningrad: Zool. in-t AN SSSR, 1976, 168 p.
11. Andronikova I. N. Strukturno-funktsional'naya organizatsiya zooplanktona ozernykh ekosistem [Structural and functional organization of zooplankton of pond ecosystems]. Saint-Petersburg: Nauka, 1996, 198 p.
12. Monakov A. V. Pitanie presnovodnykh bespozvonochnykh [Nutrition of fresh-water invertebrates]. Moscow: Rossel'khozakademiya, 1998, 319 p.
13. Chuykov Yu. S. Materialy k kadastru planktonnykh bespozvonochnykh basseyna Volgi i Severnogo Kaspiya. Kolovratki (Rotatoria) [Materials for planktonic invertebrates cadastre of the Volga basin and Northern Caspian sea. Rotifers (Rotatoria)]. Tolyatti: IEVB RAN, 2000, 196 p.
14. Myaemets A. Kh. Antropogennoe vozdeystvie na malye ozera [Anthropogenic impact on small ponds]. Leningrad, 1980, pp. 54–64.
15. Sladecek V. Arch. Hydrobiol. Ergeb. Limnol. 1973, no. 7, 218 p.
16. Rukovodstvo po metodam gidrobiologicheskogo analiza poverkhnostnykh vod i donnykh otlozheniy [Guide on methods of hydrobiological analysis of surface waters and bed silts]. Leningrad: Gidrometeoizdat,1983,139p.
17. Burdova V. A. XXI vek: itogi proshlogo i problemy nastoyashchego plyus. Periodicheskoe nauchnoe izdanie [XXI century: results of the past and problems of the present plus. Periodic scientific issue]. Penza: Izd-vo Penz. gos. tekhnol. un-ta, 2014, no. 05 (21), pp. 36–41.

 

Дата создания: 27.08.2015 11:31
Дата обновления: 24.09.2015 15:55